Навчальний процес

Педіатрія - основа Медицини

На третьому курсі студенти вивчають пропедевтику педіатрії (анатомо-фізіологічні особливості дитячого організму, оцінку фізичного і психомоторного розвитку, методики дослідження органів і систем дитини, вигодовування дітей перших 3-х років життя, семіотику основних дитячих захворювань).

Навчальні матеріали для студентів 3 та 6 курсу

Навчальні матеріали для студентів 3 та 6 курсів розміщені на сервері дистанційного навчання MOODLE ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет"

Розклад занять для студентів 3-го курсу

Навчальні матеріали для підготовки до об’єктивного структурованого клінічного іспиту для студентів 4 курсу розміщені на сервері дистанційного навчання БДМУ

До уваги студентів 3 курсу!
ПЕРЕСКЛАДАННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ №1

Розклад відробок

За темою пропущеної лекції студент пише конспект. Викладач його перевіряє і проводить опитування за темою лекції

8658331 Portrait Of Beautiful Tired Brunette Student Girl Sitting Among The Books

ВІДПРАЦЮВАННЯ ПРОПУЩЕНИХ ЗАНЯТЬ У СЕРЕДУ ТА ЧЕТВЕР З 16.00 ДО 18.00 ЗА ПОПЕРЕДНЬОЮ РЕЄСТРАЦІЄЮ

Найкращі студенти

Ad5

Ім'я Прізвище

Курс, група, факультет
Ad3

Ім'я Прізвище

Курс, група, факультет
Ad6

Ім'я Прізвище

Курс, група, факультет

Навчання це - головне для студента

У системі цінностей, якими дорожить будь-яка цивілізована нація, особливе місце відводиться здоров’ю людей.