Наукова робота

Педіатрія - основа Медицини

Кафедрою Педіатрії, неонатології та перинатальної медицини виконуєтся планова науково-дослідна робота:

«Хронобіологічні аспекти діяльності серцево-судинної системи у дітей шкільного віку з порушеннями артеріального тиску» (термін виконання: січень 2017 р. - грудень 2021 року).

Відповідальний за
наукову роботу на кафедрі

Доц., д.мед.н., Нечитайло Д.Ю.

Відповідальний виконавець потічної НДР

Професор кафедри, д.мед.н., Ковтюк Н.І.

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
(за останні 5 років)

Монографії - 4

Статті - 228

Доповіді - 75

Інформаційні листи - 16

Акти впровадження - 42

Щоб реалізувати свої мрії в реальний успіх, Ви повинні працювати. Працювати багато, наполегливо, постійно -це шлях до вдосконалення і максимальному результату.

Джон Паттерсон