Безрук Володимир Володимирович

к.мед.н., доцент, доцент кафедри

Закінчив Буковинську державну медичну академію у 1998 році за спеціальністю «Лікувальна справа». З 1998 по 1999 рік проходив навчання в інтернатурі за фахом «Педіатрія».

З 1999 по 2001 рік навчався у клінічній ординатурі при кафедрі пропедевтики дитячих хвороб Буковинської державної медичної академії за спеціальністю «Педіатрія».

З 2001 по 2002 рік працював асистентом-стажистом кафедри пропедевтики дитячих хвороб Буковинської державної медичної академії. З 2002 по 2006 рік працював асистентом кафедри пропедевтики дитячих хвороб (з 2012 року – кафедра педіатрії, неонатології та перинатальної медицини) Буковинської державної медичної академії (Буковинського державного медичного університету) – Наказом МОЗ України від 20.03.2015 р. №165 було змінено повну назву університету на Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет».

Кандидатську дисертацію на тему «Розвиток дітей раннього віку, народжених матерями із залізодефіцитною анемією під час вагітності, та корекція залізодефіцитних станів цих дітей» захистив 29 червня 2005 року зі спеціальності «Педіатрія» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.601.02 при Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського. Рішенням президії Вищої атестаційної комісії від 15 грудня 2005 року (протокол № 30-09/7) присвоєнно науковий ступінь – кандидат медичних наук (диплом кандидата наук ДК № 031617.).

З 1 вересня 2006 року призначений на посаду доцента кафедри пропедевтики дитячих хвороб Буковинського державного медичного університету. Рішенням Атестаційної колегії МОН України від 20 січня 2011 р., протокол № 2/92-Д присвоєно вчене звання доцента кафедри пропедевтики дитячих хвороб.

У 2017 році проходив стажування у м. Лодзь (Польща) «Сучасний університет: міжнародна співпраця та мобільність задля інновацій через проектний підхід», сертифікат № 2017/09/012 від 26.09.2017 р.

Є Членом Координаційної Ради БДМУ з питань представництва наукових досягнень в міжнародному науково-інформаційному просторі. член Центральної методичної комісії БДМУ. Відповідальний за проведення наукових форумів в університеті.

Автор понад 130 публікацій наукового (більше 100 статей у фахових вітчизняних та закордонних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН України, Scopus та Web of Science Core Collection, співатор 1 монографії, 7 патентів України, 3 нововведень, 4 інформаційних листів та методичних рекомендацій, 5 раціоналізаторських пропозицій) та навчально-методичного характеру: 1 навчально-методичного посібника (Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену з професійно орієнтованих дисциплін Крок – 2. Загальна лікарська підготовка. Частина друга. Київ: Медицина, 2005. – 404 с.) та 1 навчального посібника (Безрук В.В. Система крові та імунна система дитини: навчальний посібник [для студ. вищ. мед. навч. закл.] / Ю.М.Нечитайло, В.В.Безрук. – Чернівці: видавництво БДМУ, 2008. – 56с. (Затверджений Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України (№ 23-01-25/62 від 23.05.2008 р.). Гриф МОН України №1/11-6961 від 28.07.2010 р.).

Профілі вченого:

Доценту Безруку В.В. наказом № 122-О МОЗ України від 08.06.2011 року присвоєно вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Педіатрія» та кваліфікаційну категорію лікар-спеціаліст за спеціальністю «Організація та управління охороною здоров’я». Є дійсним членом Член Ниркового фонду України з 2013 р.

Відзнаки та нагородження: Грамота Буковинського державного медичного університету (05 лютого 2009 року), Грамота Буковинського державного медичного університету (03 жовтня 2013 року), Подяка ВУЛТ «Всеукраїнського лікарського товариства» (17 жовтня 2014 року).