СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ СВІТОВОЇ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПОТРЕБИ ПРАКТИЧНОЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Відповідно Указу Президента України 21 травня 2016 року відзначатиметься День науки. Активно залучились до професійного свята науковців та працівників наукової сфери студенти 13 групи 3 курсу медичного факультету №1: підготували цікаві повідомлення про новітні досягнення в медицині, новітні наукові технології. На кафедрі педіатрії, неонатології та перинатальної медицини 20 квітня 2016 доцентом кафедри Попелюк Н.О. організовано і проведено семінар «СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ СВІТОВОЇ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПОТРЕБИ ПРАКТИЧНОЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я».

Сучасні досягнення світової медичної науки й потреби практичної охорони здоров’я вимагають використання новітніх наукових технологій у фундаментальних дослідженнях. Саме нанотехнологїї є системоутворюючої ланкою, що на зразок інформатики у недалекому майбутньому змінить усвідомлення існуючих наук. Один із піонерів нанотехнології Ральф Меркле (США) зазначив: «Нанотехнології призведуть до такої ж революції в маніпулюванні матерією, яку спричинили комп’ютери у маніпулюванні інформацією». Основними продуктами на ринку нанотехнологій будуть наноматеріали, наноелектроніка і нанобіотехнології. Європейська федерація біотехнології визначає сучасну біотехнологію як використання наук про природу (біології, хімії, фізики) та інженерних наук (наприклад, електроніки) стосовно біосистем у біоіндустрії, а Європейська комісія (ЄС) доповнює: для того, щоб забезпечити біологічне співтовариство необхідними продуктами і послугами. Отже, біотехнологія – це напрямок сучасної науки і техніки, головним завданням якого є використання біологічних процесів для виробничих цілей.

У високорозвинених країнах біотехнологія вважається одним із головних напрямків розвитку суспільства. На перше місце вийшла медична біотехнологія, зокрема вироблення лікарських засобів, біорегуляторів і вакцин, генна діагностика та терапія, тканинна інженерія на основі стовбурових клітин. Світовий ринок фармацевтичної продукції, отриманої біотехнологічними методами, становить понад 60% всього біотехнологічного ринку. Генетична інженерія (грец. genesis – походження) – напрямок науки на межі молекулярної біології, молекулярної генетики, біотехнології тощо, метою якого є створення організмів з новими комбінаціями спадкових ознак, у т.ч. таких, що не трапляються у природі. Це здійснюється шляхом спрямованого перенесення людиною конкретних генів або їх комплексів з одного організму в інший, закріплення цих генів у новому генетичному оточенні та забезпечення їх вираження у даній генетичній системі.

Одним із головних досягнень сучасної біотехнології є виробництво рекомбінантних, або генно-інженерних терапевтичних білків людини в промислових масштабах. Нині в різних країнах їх випускається більше 120, з яких 100, пройшовши клінічні випробування, дозволені до використання в Європейському Союзі та США. За підрахунками фахівців, щорічний обсяг світового ринку лікарських засобів на основі білків, створених генноінженерним шляхом, збільшується на 15% і в 2010 році склав 18 млрд доларів.

Біотехнологічні препарати – лікарські препарати, отримані шляхом використання біологічних об’єктів (мікроорганізмів, клітин і тканин людей, рослин, тварин, клітин комах і ссавців, гібридомних клітин, дріжджів, генноінженерних штамівмікроорганізмів, моноклональних антитіл, ДНК, РНК) і спеціальних технологічних процесів (культивування, ферментації, біотрансформації, екстракції тощо). У свою чергу, біологічні об’єкти отримують методами селекції, клітинної та генної інженерії. До біотехнологічних препаратів належать антибіотики, вітаміни, гормони, ферменти, ліпіди, полісахариди, органічні кислоти, амінокислоти, алергени, антигени, препарати з крові та плазми людини, а також вакцини, цитокіни, імуномодулятори, імуностимулятори, імунодепресанти, імунні сироватки, імуноглобуліни, пробіотики, інтерферони, інтерлейкіни тощо. Використовують біотехнологічні препарати для лікування, профілактики і діагностики різних захворювань, виготовляють у вигляді різних дозованих лікарських форм і недозованих препаратів (в упаковках великої ємності in bulk), біологічних агентів або у вигляді стандартних зразків. Біотехнологічні препарати не можуть бути відтвореними, тобто генериками. При їх реєстрації враховують біологічні властивості (реактогенність, імуногенність, клініко-епідеміологічну ефективність, біологічну та біотехнологічну специфічність, біотехнологічну ефективність, біосумісність, біоспецифічність, генетичнудетермінованість ефективності, відповідність належним практикам

виробництва, дистрибуції, лабораторного контролю, клінічного застосування та зберігання), і тому реєстрація не має бути ідентичною процедурі реєстрації лікарських препаратів. Ці вимоги актуальні у випадку нанобіотехнологічних препаратів.

Розробка та виробництво вітчизняних інноваційних біотехнологічних лікарських засобів з використанням нанорозмірних частинок, формування науково-дослідних центрів і кластерів з розробки таких препаратів в Україні є необхідними та своєчасними.

Інформацію підготувала доцент кафедри

педіатрії, неонатології та перинатальної медицини                                                                       Попелюк Н.О.
Comments