Публікації Міхєєва Т.М.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

асистента кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини БДМУ, 

Міхєєвої Т.М. за 2015 рр.

 

п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(друк. арк.)

Автори

Вітчизняні статті

1.

Оцінка стану капілярів нігтьового ложа у школярів із хронічною гастродуоденальною патологією

 

Стаття

Буковинський медичний вісник. - 2015. - №2(74). – С.138-141

4

Міхєєва Т.М.

Вітчизняні тези

1.

Стан капілярів нігтьового ложа у дітей шкільного віку з хронічною гастродуоденальною патологією

Тези

Всеукраїнський журнал студентів та молодих вчених «Хист», 2015. - № 17.- С.290

1

Міхєєва Т.М., Нечитайло Д.Ю.

2.

Методологія проведення добового моніторингу артеріального тиску у дітей шкільного віку під час другого етапу скринінгового дослідження

Тези

Матеріали 96-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету, -Чернівці, 2015 р. – С.181.

1

Нечитайло Д.Ю, Міхєєва Т.М.

3.

Оцінка стану капілярів нігтьового ложа у дітей шкільного віку з хронічною гастродуоденальною патологією

Тези

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Світова медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку», Львів, 2015.- С. 51-52

2

Міхєєва Т.М.

4.

Стан мікроциркуляції у школярів з артеріальною гіпертензією та хронічними гастродуоденітами

 

Тези

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Медична наука та практика ххi століття», Київ, 2015.- С 72-74

2

Міхєєва Т.М., Нечитайло Д.Ю.

5.

Особливості харчування та харчових уподобань дітей з хронічними гастродуоденітами

Тези

Матеріали науково-практичного симпозіуму «Сучасні досягнення в дієтології гастроентерологічних захворювань». Чернівці – 2015. -С.35-38. 

3

Міхєєва Т.М., Нечитайло Ю.М.

6.

Нераціональне харчування як ключовий фактор розвитку із хронічної гастродуоденаль-ної патологієї у школярів

 

Тези

Матеріали науково-практичного симпозіуму «Сучасні досягнення в дієтології гастроентерологічних захворювань». Чернівці – 2015. -С.39-41. 

3

Нечитайло Д.Ю., Міхєєва Т.М.

Закордонні тези

 

1.

Применение аргинина в комплексном лечении хронических гастродуоденитов у детей школьного возраста

Тези

Материалы 69  научной конферен-ции студентов- медиков с международным

участием, Самарканд, 2015г.- С.186

1

Михеева Т.Н., Нечитайло Ю.Н.

 

 

 

 

 

 

Comments