Публікації Бабінцева А.Г.

Список 

опублікованих та направлених до друку наукових праць

асистента кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини

Бабінцевої Анастасії Генадіївни з 2010 по 2015 рр.

Номер

п/п

Назва праці

Вид видання

(монографія, стаття, тези)

Вихідні дані (видавництво, журнал, збірник)

Кількість сторінок

Прізвища

всіх авторів

(співавторів)

1

Неонатологія: навчальний посібник. Частина І: Організація неонатологічної допомоги. Фізіологія періоду новонародженості.

Навчальний посібник

Навчальний посібник для лікарів-інтернів та лікарів слухачів факультету післядипломної освіти вищих медичних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації МОЗ України. – Чернівці: Видавництво БДМУ, 2014.-148.

148

Годованець Ю.Д., Нечитайло Ю.М., Буряк О.Г., Попелюк Н.І., Годованець Ю.Д., Бабінцева А.Г.

2

Синдром Ларсена: клінічний випадок

стаття

Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина.−2012.−Т.ІІ, №2(4).−С.115-118.

3

Годованець Ю.Д., Ластівка І.В., Олійник І.Ю., Агафонова Л.В., Бабінцева А.Г., Коваль Ю.І.

3

Гостре пошкодження нирок у новонароджених: невирішені питання діагностики та стратифікації ступеня тяжкості патології

стаття

Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина.−2014.−Т.IV, №3(13).−С.89-95.

7

Годованець Ю.Д., Бабінцева А.Г., Нікорич С.І.

4

Клінічний випадок синдрому ектродактилії − ектодермальної дисплазії − щілини губи та піднебіння у новонародженого.

стаття

Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина.-2014.-Т.V, №4(14).-С.112-114.

3

Годованець Ю.Д., Бабінцева А.Г., Ластівка І.В., Агафонова Л.В. , Пісьменна Л.Я.

5

Glomerular Function in Term Neonates 

 

стаття

Запоріжський медичний журнал.-2015.-3(90).-P.34-38.

5

Babintseva А., Нodovanets Yul., A. Zapotichna

6

Досвід застосування антиоксидантної терапії у комплексі лікування новонароджених з гіпоксичним пошкодженням нирок

стаття

Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина.-2015.-Т.V, №1(15).-С.121-127.

8

Годованець Ю.Д., Бабінцева А.Г.

7

Urinary beta-2-microglobulin and alfpha-1- microglobulin as markers of tubular injury in term newborn 

стаття

International Journal Euro-American Scientific Cooperation.-2015.-April, Vol.8.-53-57. (Монреаль, Канада).

5

Babintseva А., Нodovanets Yul., A. Zapotichna

8

The Status of the Pro-oxidant System and Antioxidant Defense System in Critically Ill Newborns: A Preliminary Study

стаття

Buletin de Perinatologie.−2015.−№2 (16).−Р.52-60. (Молдова)

8

Yulodovanets, A.Babintseva

9

Sonographic Features of Renal Blood Flow in Full-term Neonates with Perinatal Pathology

Стаття (подана до друку)

Львівський медичний часопис

 

Babintseva А., Penteskul О.

10

Біохімічні маркери ниркових дисфункцій у критично хворих доношених новонароджених

Стаття (подана до друку)

Український журнал нефрології та діалізу

 

Бабінцева А.Г.

11

Ензиматичні маркери пошкодження нирок у доношених новонароджених з перинатальною патологією

Стаття (подана до друку)

Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований

 

Бабінцева А.Г.

12

Аналіз факторів ризику гострого пошкодження нирок у доношених новонароджених дітей

Стаття (подана до друку)

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології

 

Бабінцева А.Г.

13

Досвід профілактики ренальних дисфункцій у доношених новонароджених з тяжкою перинатальною патологією

Стаття (подана до друку)

Педиатрия и перинатология

 

Бабінцева А.Г., Годованець Ю.Д.

14

Стан процесів вільно радикального окиснення у новонароджених з гіпоксичним пошкодженням нирок

 

тези

Зб. матер. міжнародної науково-практичної конференції «Медичні та фармацевтичні науки: аналіз сучасності та прогноз майбутнього», 12-13 грудня, 2014, Дніпропетровськ: Організація наукових медичних досліджень «Салютем», 2014 – С.28-31.

3

Бабінцева А.Г.

15

β2-мікроглобулін − маркер тубулярних пошкоджень нирок у новонароджених

тези

М-ли науково-практичної конференції з міжнародною участю «Перспективні напрямки розвитку сучасної перинатології».-Чернівці, БДМУ.- 16 жовтня 2014.

2

Бабінцева А.Г.

   16

Состояние гломерулярной фильтрации у новорождённых детей при перинатальной патологи 

тези

Экспериментальная и клиническая медицина.−2014.−№3.−С.128-129. (Тбилиси, Грузия).

 

2

Бабинцева А.Г., Годованец Ю.Д.

  17

Condition ofGlutathione- Glutathione Dependant EnzymesSystem in Term Infants with Hypoxic Renal Injury

 

тези

Sharing the Results of Research Towards Closer Global Convergence of Scientists: IV International Conference, December 10, Montreal.− Montreal, Canada, 2014.− P.43-46. (www.escj.eu)

4

Babintseva A.G., Godovanets Yu.D.

18

Сучасні аспекти медичної освіти фахівців перинатальної

медицини

тези

М-ли навчально-методичної конференції «Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології» (присвячена 70-річчю БДМУ): 23 квітня, 2014. − Чернівці, 2014.−С.218-220.

2

Ю.Д. Годованець, А.Г. Бабінцева, Л.В. Агафонова

  19

Состояние клубочковой фильтрации у новорожденных с малой массой тела при рождении

.

 

тези

VII Joint Multi-profile Medical Conference «International Standards of Clinical Practice», Bakuriani, Georgia, February 14-22, 2015) // Экспериментальна и клиническая медицина.-№1.-2015.-С.97.

1

Годованец Ю.Д., Бабинцева А.Г., Запатичная А.Ф.

 

20

Glomerular Function in Critically Ill Term Neonates

 

тези

Матеріали I Конгресу Європейських неонатальних товариств (1st Congress of joint European Neonatal Societies - jENS Budapest, September 16th-20th 2015.- Р.68.

1

Yuliya Нodovanets, Anastasiya Babintseva

 

21

Симуляційно-тренінгові технології навчання у підготовці фахівців перинатальної медицини

тези

Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології: м-ли навчально-методичної конференції.−Чернівці, 22 квітня.− Чернівці, 2015.−С.218-220.

2

Ю.Д. Годованець, А.Г.Бабінцева,О.С.Годованець

 

22

Цистатин С – сучасний маркер гломерулярної фільтрації у новонароджених дітей

тези

М-ли XV конгресу СФУЛТ.-Чернівці, 16-18 жовтня, 2014.-С.81.

1

Бабінцева А.Г.

23

Биохимические маркеры гипоксического повреждения почек у новорожденных детей в раннем неонатальном периоде

тези

Тезисы VII международной конференции – международные стандарты клинической практики: «Семейная медицина, практика семейного врача»: 14-22 февраля, 2015.−Бакуриани, Грузия.−С.98-100.

2

Бабинцева А.Г.

24

Спосіб диференційної діагностики рівнів ураження нирок у новонароджених дітей при перинатальній патології

патент

Патент на корисну модель 93676 UA МПК G01N 33/50 (2006/01), власник  Буковинський державний медичний університет МОЗ України, заявка u201405012, дата под. 12.05.2014, дата публ. 10.10.2014, бюл. №19.

6

Ю.Д.Годованець

А.Г.Бабінцева

 

25

Спосіб діагностики гострого пошкодження нирок у новонароджених дітей в ранньому неонатальному періоді;

патент

Патент на корисну модель 94294 UA МПК А61В 5/00 (2014/01), власник  Буковинський державний медичний університет МОЗ України,  заявка u201405030, дата подання 12.05.2014, дата публ. 10.11.2014, бюл. №21.

 

6

Годованець Ю.Д.,

Бабінцева А.Г.

 

 

Comments