Нечитайло Юрій Миколайович

Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор, лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю "Педіатрія".
    Народився 18 травня 1949 року в м.Чернівці.У 1972 р. закінчив з відзнакою Чернівецький медичний інститут. З 1972 по 1977 р. лікар інфекційного відділення Чернівецької обласної лікарні. Навчання у спеціальній клінічній ординатурі з поглибленим вивченням англійської мови в Одеському медичному інституті (1977-1979 рр.). З 1979 р. – асистент кафедри інфекційних хвороб Чернівецького медичного інституту, з 1980 р. – асистент та доцент (1993) кафедри дитячих хвороб. Упродовж 1983-1986 рр. був у зарубіжному відрядженні - працював дитячим лікарем-інфекціоністом в госпіталі м.Біскра (Алжир). З 1995 року – завідувач кафедри пропедевтики дитячих хвороб. З 2003 по 2006 року займав посаду проректора з міжнародних зв’язків (за сумісництвом). Завдяки вільному володінню трьох іноземнгих мов (англійська, французька, польська) з 1987 по 1990 був включений до складу групи експертів ВООЗ при Міністерстві охорони здоров’я СРСР. Приймав участь у роботі 16 виїзних засідань групи експертів ВООЗ.
    Під його керівництвом у 2004 було підписано угоду із освітянською організацією у Індії та у 2004 і 2005 рр. було проведено перші набори іноземних студентів із англійською мовою навчання. Угода заключена із Медичним університетом м.Любек (Німеччина) у 2005 році відкрила можливості для щорічного стажування у клініці цього закладу щонайменше чотирьох студентів.
    Проходив стажування з епідеміології та медичної статистики впродовж одного семестру на факультеті післядипломної освіти у відділі Охорони здоров’я університету штату Нью-Йорк у м.Олбані (США) (1997 р). Проходив короткотривалі стажування з екології у Карловому університеті м.Прага (Чехія, 1997 р.), з педіатрії розвитку дітей у Трініті коледжі Оксфордського університету (Великобританія, 2001 р.), у Зальцбургу на медичному семінарі ОМІ (Австрія, 2008 р.).
    У 1989 р. захистив в НДІ епідеміології та інфекційних хвороб (м.Київ) кандидатську дисертацію на тему: “Застосування внутрішньолегеневого електрофорезу в комплексному лікуванні гострих вірусно-бактеріальних пневмоній у дітей”, за фахом „дитячі інфекційні хвороби”.
    У 1999 р. захистив в ІПАГ АМН України (м.Київ) докторську дисертацію на тему: “Здоров’я дітей шкільного віку Буковини, нові підходи до його оцінки та профілактики захворювань”, за фахом „педіатрія”.
    У 1993 р. присвоєно вчене звання доцента, а у 2001 році - вчене звання професора кафедри пропедевтики дитячих хвороб.
    Професор Нечитайло Ю.М. входить до складу керівних органів Асоціації педіатрів України та співголова секції дитячого харчування євроазійської федерації педіатрів. Член спеціалізованих вчених рад по захисту дисертаційних робіт з педіатрії Буковинського державного медичного університету та Тернопільського державного медичного університету. Член редакційних рад науково-практичних журналів «Environmental medicine» (м.Вроцлав, Польща), «Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології», «Педіатрія, акушерство та гінекологія» (м.Київ, Україна), «Клінічна та експериментальна патологія» (м.Чернівці, Україна).
    Наукові дослідження присвячені проблемі педіатрії розвитку. В цьому напрямку виконано 5 науково-дослідницьких робіт кафедри. На сучасній методологічній основі проведено дослідження фізичного, психомоторного, біологічного та репродуктивного розвитку дітей Буковини. Розроблена методологія скринінгової оцінки різних напрямків розвитку дітей, сформована нормативно-стандартна база соматометричних та психометричних показників, стану серцево-судинної системи, оцінки якості вигодовування та харчування дітей, оцінки якості життя здорових та хворих дітей. Проведено 5 науково-практичних конференцій з міжнародною участю та видано збірники праць за тематикою „Здорова дитина”. За час перебування Ю.М.Нечитайла на посаді завідувача на кафедрі виконано і захищено 3 докторських (Ю.М.Нечитайло, Т.В.Сорокман, І.Д.Шкробанець), 9 кандидатських дисертаційних робіт.
    Автор більше 360 наукових праць, в тому числі співавтор національного підручника «Пропедевтична педіатрія», 4 монографій, 23 навчальних посібників, більше 100 статей у журналах, 38 публікацій на іноземних мовах в англомовних і франкомовних виданнях.
    Керівник 8 кандидатських (Безрук В.В., Ковтюк Н.І., Макарова О.В., Мельничук Л.В., Попелюк Н.О., Стринадко М.М., Фокіна С.Є., Хільчевська В.С.), 2 докторських дисертаційних робіт (Шкробанець І.Д., Ковтюк Н.І.) та 7 магістерських науково кваліфікаційних досліджень.
Comments