Нечитайло Дмитро Юрійович

    Кандидат медичних наук, доцент, лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю "Педіатрія", лікар-спеціаліст за спеціальністю "Неонатологія".
    Має другу вищу освіту за спеціальністю "Практична психологія".
    На кафедрі відповідальний за навчально-методичну роботу з іноземними студентами та наукову роботу, куратор групи.
    Навчався у аспірантури при Буковинському державному медичному університету. Захистив кандидатську дисертацію з проблеми: „Особливості розвитку, фактори ризику та можливі шляхи корекції порушень у дітей дошкільного віку що зазнали перинатальних уражень ЦНС гіпоксично-ішемічного генезу ”за фахом “Педіатрія”. Проходив неодноразово підвищення кваліфікації шляхом відвідування циклів тематичного удосконалення для лікарів.
    За період роботи надрукував 287 наукових праць (в тому числі 7 статей включених до наукометричних баз Web of Science та Scopus),  є співавтором 3 навчальних посібників, один з яких на англійській мові , які використовуються для навчання студентів, а також 2 монографій, 2 патентів та методичних рекомендацій. За останні п`ять років неодноразово приймав участь у вигляді доповідей та публікацій у роботі конгресів та з’їздів, науково-практичних конференцій. 
  Приймає участь у проведені тематичних удосконалення, на кафедрі, для лікарів-педіатрів та сімейних лікарів. За цей час проведено 18 циклів удосконалення в яких прийняли участь 89 лікаря, переважно із сільської місцевості.
    Працює на посаді доцента кафедри, читає лекції для студентів 3 та 6 курсу, в тому числі на англійській мові. Наказом МОН України присвоєне вчене звання доцента. Досконало володіє 3-ма іноземними мовами: англійською, французькою та польською.
    Проводить експертну оцінку медичної документації.
    Клінічний куратор гастроентерологічного та педіатричного відділень міської дитячої клінічної лікарні.
Comments