Нечитайло Дмитро Юрійович

Кандидат медичних наук, доцент, лікар І кваліфікаційної категорії за спеціальністю "Педіатрія".
На кафедрі відповідальний за навчально-методичну роботу з іноземними студентами та наукову роботу, куратор групи.
    Навчався у аспірантури при Буковинському державному медичному університету. Захистив кандидатську дисертацію з проблеми: „Особливості розвитку, фактори ризику та можливі шляхи корекції порушень у дітей дошкільного віку що зазнали перинатальних уражень ЦНС гіпоксично-ішемічного генезу ”за фахом “Педіатрія”. Проходив неодноразово підвищення кваліфікації шляхом відвідування циклів тематичного удосконалення для лікарів:
    - Сучасні проблеми оцінки росту та розвитку дітей;
    - Первинна реанімація новонародженних. Післяреанімаційна допомога в ранньому неонатальному періоді.
    Постійно працює з періодичними медичними виданнями: „Педиатрия”, „Педіатрія, акушерство та гінекологія”, „Современная педиатрия”, „Міжнародний неврологічний журнал”, „Здоровье ребёнка”, та іншими, зарубіжними виданнями. За період роботи надрукував 68 наукових праць, в тому числі є співавтором 2 навчальних посібників, один з яких на англійській мові , які використовуються для навчання студентів. За останні п`ять років неодноразово приймав участь у вигляді доповідей та публікацій у роботі конгресів та з’їздів, науково-практичних конференцій. За останні три роки виступав з доповідями на лікарських конференціях на тему :
    * Динамічні порушення мозкового кровообігу у дітей.
    * Сучасні аспекти реабілітації дітей з захворюваннями центральної нервової системи
    *Віддалені наслідки перинатальних уражень у дітей дошкільного віку
    *Сучасні підходи до оцінки фізичного та нервово психічного розвитку дітей
  Приймає участь у проведені тематичних удосконалення, на кафедрі, для лікарів-педіатрів та сімейних лікарів. За цей час проведено 5 циклів удосконалення в яких прийняли участь 44 лікаря, переважно із сільської місцевості.
    З 2010 року працює на посаді доцента кафедри, читає лекції для студентів 3 та 6 курсу, в тому числі на англійській мові. У 2012 році наказом МОН України присвоєне вчене звання доцента. Досконало володіє 4-ма іноземними мовами: англійською, французькою, польською та білоруською.
    Проводить експертну оцінку медичної документації.
    Клінічний куратор гастроентерологічного відділення міської дитячої клінічної лікарні.
Comments