Ковтюк Наталія Іванівна

Народилась 04.12.1972 року у Хотинському районі, Чернівецької області. Закінчила Чернівецький державний медичний інститут у 1995 році з відзнакою. Навчалася в інтернатурі та паралельно в магістратурі за спеціальністю «педіатрія» (1995/97 рр.). В 1997 році захистила магістерську наукову кваліфікаційну роботу при Буковинській державній медичній академії за спеціальністю “педіатрія”. Асистент кафедри пропедевтики дитячих хвороб (1997/2006). З 2006 року по теперішній час – доцент кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини Буковинського державного медичного університету. У 2003 році захищена дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Комплексна оцінка розвитку дівчат шкільного віку Буковинського регіону» з фаху 14.01.10 – педіатрія на базі Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького. На даний час працює над виконанням докторської дисертаційної роботи на тему: «Якість життя дітей із неврологічними порушеннями, скринінгові методи її оцінки та можливості покращання»
Лікувальна робота: лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії (з 2009 р.), лікар-педіатр-неонатолог. 
Діяльність на кафедрі: відповідальна за науково-дослідну роботу кафедри. 
Напрями наукової діяльності: педіатрія, дитяча неврологія.
Наукові публікації: Автор 138 публікацій, з них 40 статей опубліковані у фахових виданнях, 82 тез доповідей у матеріалах науково-практичних конференцій, конгресів та з’їздів різного рівня та 4 патенти та 5 інформаційних листів, 2 навчально-методичні посібники, 1 методичні рекомендації, 3 патенти, 1 рац.пропозиція.
За вагомий внесок в розвиток спеціальності «стоматологія» 05.02.2009 р. нагороджена грамотою.
Пройшла стажування:
6-му Медичному факультеті Празького університету (Чехія) у 1998 році;
Всемирная Академия ВОИС курсы дистанционного обучения „Основы интеллектуальной собственности» (2004р.);
Salzburg Philadelphia Seminar in General Pediatrics (Австрія) у 2005 році;
6-ти тижневе стажування у відділенні неврологія та психіатрії для дітей та підлітків регіональної лікарні Клагенфурт (Австрія) літом 2006 року з отриманням відповідного сертифікату;
8th Course EFNS Academy for Young Neurologists, Stare Splavy, Czech Republic (2007);
Salzburg Philadelphia CHOP Seminar in Behavioral pediatrics and child development (Австрія) у 2009 р;
Certificate of completion. The NIH Office of Clinical Research Training and Medical Education that Nataliya Kovtyuk completed the computer-based Clinical research Training course. 2011;
Salzburg Philadelphia CHOP Seminar in Behavioral pediatrics and child development (Австрія) у 2012 р;

На кафедрі викладає наступні дисципліни: пропедевтична педіатрія, педіатрія.
Comments