Годованець Юлія Дмитрівна

Доктор медичних наук, професор кафедри, лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю "Неонатологія".
    Дата та місце народження: м.Миколаївськ – на – Амурі, Хабаровського краю, Росія. Закінчила Чернівецький державний медичний інститут, педіатричний факультет (Диплом ИВ-I №002524 від 26.06.1982 р.). Дата вступу та закінчення ВНЗ 01.09.1976 р. – 26.06.1982 р. Інтернатура З 01.08.1982 р. – 01.07.1983 р. на базі Чернівецької міської дитячої лікарнів, за спеціальністю педіатрія. З вересня 1983 року по квітень 1985 року працювала лікарем - педіатром Чернівецького міського пологового будинку. З квітня 1985 року – лікар - педіатр, з вересня 1986 року по серпень 1989 року – завідувач пульмонологічним відділенням обласного дитячого туберкульозного санаторію «Садгора». З вересня 1989 року по серпень 1993 року – завідувач стаціонарним відділенням Чернівецького обласного дитячого радіаційно-екологічного диспансеру.
    Науково - педагогічну діяльність Ю.Д. Годованець розпочала у 1993 р. асистентом кафедри дитячих хвороб Чернівецького державного медичного інституту (з 15.03.2005 р. – Буковинський державний медичний університет), де працювала до 2000 року. З вересня 2000 р. переведена на посаду асистента кафедри акушерства, гінекології та перинатології, з грудня 2000 р. – призначена доцентом кафедри акушерства, гінекології та перинатології. Після захисту докторської дисертації у вересні 2006 р. переведена на посаду професора кафедри акушерства, гінекології та перинатології. З вересня 2011 року працює на посаді професора кафедри пропедевтики дитячих хвороб Буковинського державного медичного університету (м.Чернівці, Україна).
    Кандидат медичних наук з 1995 року, кандидатську дисертацію захистила 5 грудня 1995 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 50.14.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями „Педіатрія”, „Акушерство та гінекологія” при Інституті педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, протокол № 30, диплом КН № 009452.
    Доктор медичних наук з 2006 року, докторську дисертацію захистила 25 жовтня 2005 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.553.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями „Педіатрія”, „Акушерство та гінекологія” при Інституті педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, (рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 11 травня 2006 року, протокол № 11/09/5, диплом ДД № 005033). Тема докторської дисертації: «Функціональний стан гепатобіліарної системи у новонароджених при перинатальній патології в період ранньої неонатальної адаптації (діагностика, профілактика та лікування)», шифр 14.01.10 - педіатрія.
    Під керівництвом Ю.Д.Годованець підготовлена та успішно захищена у 2007 році кандидатська дисертація А.Г. Бабінцевої на тему: «Удосконалення методів прогнозування, діагностики та корекції метаболічних порушень у недоношених дітей за умов хронічної внутрішньоутробної гіпоксії». У даний час виконується 1 кандидатська дисертація (Юрків О.І., асистент кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти БДМУ), проводиться пошукова робота для планування 3 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.
    Вчене звання та посада (дата) Доцент кафедри акушерства, гінекології та перинатології (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 17 жовтня 2002 року, протокол № 4/58-Д, атестат доцента ДЦ № 005985).
    Вчене звання професора присвоєно 30 жовтня 2008 року (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 30.10.2008 р., протокол № 5/14-П, атестат професора 12ПР № 005667).
    Лікувальна робота Годованець Ю.Д. є лікарем вищої кваліфікаційної категорії, консультант відділення неонатального догляду та лікування міського пологового будинку №2 м.Чернівці. За її участю у відділенні впроваджуються нові методи діагностики та лікування новонароджених, завдяки чому за останні роки суттєво зменшилися показники неонатальної та перинатальної смертності. Ю.Д.Годованець проводить рецензування найбільш складних випадків історій хвороб тяжкохворих та померлих новонароджених; регулярно виступає на обласних лікувально-консультативних комісіях, медичних нарадах та колегіях.
    Професор Ю.Д. Годованець – член Правління Асоціації неонатологів України, заступник головуючого осередку Асоціації перинатологів Чернівецької області, член Координаційної ради з питань перинатології при Головному управлінні охорони здоров´я Чернівецької облдержадміністрації. Професор Годованець Ю.Д. працює у складі робочої групи по створенню обласних оперативних протоколів, Регіональних програм розвитку перинатології в Чернівецькій області. За її участю в області створено Центр впровадження ініціативи ВООЗ/ЮНІСЕФ „Лікарня, дружня до дитини”.
    Професор Ю.Д.Годованець активно співпрацює з Проектом USAID «Здоров´я матері і дитини»; входить до складу робочої групи національних експертів Українсько-Швейцарського Проекту «Перинатальне здоров´я». 
    Грамоти, нагороди, подяки За багаторічну сумлінну творчу працю, високий професіоналізм, вагомі досягнення у науковій діяльності, підготовку висококваліфікованих кадрів професор Годованець Ю.Д. нагороджена почесною грамотою Управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації (2006 р.); почесними грамотами Буковинського державного медичного університету (2006 р., 2008 р.); почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України (Наказ МОЗ України №381 КН). Відомості про д.м.н., професора Годованець Ю.Д. занесені до Енциклопедії Сучасної України Національної академії наук України, Т.8 (Київ, 2008 р., С.700).
    Діяльність на кафедрі: Проводить навчання лікарів-інтернів та лікарів-слухачів у системі факультету післядипломної освіти. Професор Годованець Ю.Д. входить до складу державної екзаменаційної комісії Буковинського державного медичного університету з акушерства та гінекології, педіатрії; атестаційної комісії лікарів-інтернів зі спеціальності «неонатологія». 
    За участю професора Ю.Д.Годованець га базі кафедри проводяться цикли тематичного удосконалення для лікарів: «Актуальні питання перинатології»; «Невідкладні стани та інтенсивна терапія у новонароджених»; «Cучасні технології перинатальної медицини»; «Сучасне ведення лактації та грудного вигодовування. Впровадження ініціативи ВООЗ/ЮНІСЕФ «Лікарня, дружня до дитини», «Неврологічні аспекти перинатальної патології» та інші. 
    Професор Годованець Ю.Д. має авторські програми циклів тематичного удосконалення лікарів, циклів інформації та стажування, затверджені Департаментом організації та розвитку медичної допомоги населенню та Департаментом кадрової політики, освіти і науки МОЗ України, у тому числі, «Первинна реанімація новонароджених. Післяреанімаційна допомога в ранньому неонатальному періоді», «Первинна реанімація новонароджених. Післяреанімаційна допомога в ранньому неонатальному періоді. Догляд та реабілітаційне лікування», які викладаються для лікарів зі спеціальностей «неонатологія», «акушерство та гінекологія», «анестезіологія», «педіатрія», «загальна практика-сімейна медицина». За ініціативою професора Ю.Д.Годованець на базі кафедрі створено тренінговий клас для засвоєння практичних навичок первинної реанімації новонароджених.
    За ініціативою Ю.Д.Годованець у 2006 році проведено регіональний семінар – тренінг для фахівців неонатологів та акушерів-гінекологів «Реанімація новонароджених у пологовому залі» за участю інструкторів з первинної реанімації новонароджених зі США, а також науково-практичний семінар «Актуальні питання перинатології» за участю провідних фахівців відділення неонатології Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України.
    Професор Годованець Ю.Д. приймає участь у підготовці національного підручника з неонатології, педіатрії, акушерства та гінекології.
    Напрями наукової діяльності: Особливості метаболічної адаптації новонароджених за умов фізіології та при перинатальній патології: прогнозування та діагностика порушень, терапевтична корекція. Неонатальна гепатологія, гастроентерологія. Нутріциологія дітей грудного віку.
    Професор Ю.Д.Годованець приймає активну участь у роботі з’їздів, пленумів, науково-практичних конференцій та семінарів з неонатології та перинатології в України та за кордоном, виступає з доповідями та повідомленнями.
    Наукові публікації: Професор Годованець Ю.Д. має 342 публікації, з них:
· монографія -1 (Годованець Ю.Д., Шунько Є.Є. Адаптація новонароджених дітей: функціональний стан гепатобіліарної системи в нормі та при перинатальній патології: монографіяю-Чернівці, БДМУ, 2007.- 302 с.)
· наукових статей і тез доповідей – 306;
· патентів на винахід - 8;
· раціоналізаторських пропозиції – 3;
· інформаційних листів про нововведення в систему охорони здоров´я України – 14;
· нововведень в Реєстрі галузевих нововведень МОЗ України – 1;
· навчально-методичних посбників – 7;
· методичних рекомендацій - 2.
    Дисципліни, що викладаються: Факультет післядипломної освіти.
    Інтернатура:
· суміжна спеціальність «перинатологія» для лікарів – інтернів зі спеціальності «Неонатологія», «Педіатрія»;
· суміжна спеціальність «неонатологія» для лікарів – інтернів зі спеціальності «Акушерство та гінекологія»/
    Цикли тематичного удосконалення, інформації та стажування для лікарів неонатологів, акушерів-гінекологів, педіатрів, анестезіологів, лікарів зі спеціальності «загальна практика – сімейна медицина».
    Володіння іноземними мовами Англійська мова
    Стажування (місце проведення, рік, тематика)
1. Департамент материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України, на посаді головного спеціаліста відділу профілактики та медико-соціальних проблем в охороні здоров’я матерів та дітей, м.Київ, Україна, 2009 р.
2. XXIX Международная медицинская научно - практическая школа - семинар «Бакуриани 2011 – Медицина III тисячелетия», 26 февраля - 6 марта 2011 года (г. Бакуриани, Грузия).
3. Міжнародний семінар IPOKRATES «Neonatal Nutrition and Gastroenterology», 14 -16 червня 2011 року (м.Єрусалим, Ізраїль).
4. ХХХ юбилейная Международная медицинская школа-семинар «Медицина третьего тысячелетия» 23-30 июля 2011 года (г. Чакви, Грузия).
5. Міжнародний навчальний симпозіум з неонатології «Актуальні питання неонатології. Обмін досвідом Європа-Україна», 14-17 жовтня 2011 року (м.Баден-Баден, Німеччина).
Comments