Буряк Олександр Григорович

Олександр Григорович народився в 1983 році в м. Чернівці. В 2000 році закінчив Чернівецький міський ліцей № 3 медичного профілю і того ж року вступив до Буковинської державної медичної академії (зараз університет). У 2006 році закінчив Буковинський державний медичний університет за спеціальністю “Педіатрія”, отримав диплом спеціаліста з відзнакою та Вченою радою університету рекомендований на наукову роботу. З 2006 по 2008 роки проходив навчання в інтернатурі за фахом “Педіатрія” при КМУ «Міська дитяча клінічна лікарня» м. Чернівці. Під час навчання в інтернатурі за спеціальністю «Педіатрія» одночасно навчався в магістратурі на кафедрі педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету. У 2008 році успішно захистив магістерську науково-кваліфікаційну роботу на тему: «Обґрунтування антиоксидантної терапії у новонароджених з гострим респіраторним дистрес-синдромом» та отримав диплом магістра медицини з відзнакою. З 2008 року працює асистентом, а з 2013 року - доцентом кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини. У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Діагностична значимість показників окисного стресу та нітроксидергічного дисбалансу в легеневих експіратах у новонароджених з дихальною недостатністю» (науковий керівник – д.мед.н., професор, завідувач наукового відділу організації медичної допомоги ДНУ "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами, професор кафедри неонатології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України Ященко Юрій Борисович).
Лікувальна робота: лікар-педіатр І кваліфікаційної категорії, лікар-педіатр-неонатолог. 
Діяльність в університеті: заступник декана медичного факультету № 1. 
Діяльність на кафедрі: відповідальний за навчально-методичну роботу зі студентами 6 курсу, діловодство та цивільну оборону. 
Напрями наукової діяльності: неонатологія. 
Наукові публікації: автор більше ста сорока публікацій, у тому числі 4 навчальних посібників, 2 монографій, 54 статей, 79 тез, 2 патентів на корисну модель, 1 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, 1 методичних рекомендацій, 2 інформаційних листів про нововведення в систему охорони здоров`я, 5 рацпропозицій. 
Стажування: м. Львів, 2010 рік, «Запобігання передачі ВІЛ від матері до дитини». 
На кафедрі викладає наступні дисципліни: пропедевтична педіатрія, педіатрія.Контактний e-mail: burjak.oleksandr@bsmu.edu.ua
Comments