Безрук Володимир Володимирович

Кандидат медичних наук, доцент, лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю "Педіатрія". 
На кафедрі відповідальний за навчально-методичну роботу із студентами 3 курсу та матеріально-відповідальний, куратор групи.
    Народився 21.04.1970 р. у м. Сторожинець, Чернівецької області. У 1992 році вступив до Чернівецького медичного інституту, у 1998 році закінчив Буковинську державну медичну академію за спеціальністю «Лікувальна справа». З 1998 по 1999 рік проходив навчання в інтернатурі за фахом «Педіатрія». З 1999 по 2001 рік навчався у клінічній ординатурі при кафедрі пропедевтики дитячих хвороб Буковинської державної медичної академії за спеціальністю «Педіатрія».
    Роботу в БДМУ розпочав з посади викладача-стажиста кафедри пропедевтики дитячих хвороб Буковинської державної медичної академії (01.09.2001 - 31.08.2002 рр.). З 01.09.2002 - 31.08.2006 рр. – асистент кафедри пропедевтики дитячих хвороб Буковинського державного медичного університету. З 01.09.2006 р. по теперішній час – доцент кафедри пропедевтики дитячих хвороб Буковинського державного медичного університету.
    Кандидатську дисертацію на тему «Розвиток дітей раннього віку, народжених матерями із залізодефіцитною анемією під час вагітності, та корекція залізодефіцитних станів цих дітей» захистив 29 червня 2005 року зі спеціальності „Педіатрія” на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.601.02 при Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського. Рішенням президії Вищої атестаційної комісії від 15 грудня 2005 року (протокол № 30-09/7) присвоєнно науковий ступінь – кандидат медичних наук
    З 1 вересня 2006 року - доцент кафедри пропедевтики дитячих хвороб Буковинського державного медичного університету. Рішенням Атестаційної колегії МОН України від 20 січня 2011 р., протокол № 2/92-Д присвоєно вчене звання доцента кафедри пропедевтики дитячих хвороб
    Загальний медичний стаж 26 років; лікарський стаж 12 років. Лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю „Педіатрія”, працюю у нефрологічному відділенні базової клініки (МКУ «Міська дияча клінічна лікарня» м. Чернівці
    Член Центральної методичної комісії Буковинського державного медичного університету та предметної методичної комісії з акушерства, гінекології та педіатрії Буковинського державного медичного університету. Відповідальний за проведення наукових форумів у Буковинському державному медичному університеті
    Відповідальний за навчально-виховну роботу, матеріально-відповідальна особа кафедри
    Напрями наукової діяльності: гематологія, нутріціологія, нефрологія
    Є автором 83 публікацій, з них 63 наукового та 12 навчально-методичного характеру, з них 36 опубліковано у фахових виданнях. В т.ч. 1 монографії "Коморбідність: особливості перебігу хронічного пієлонефриту на тлі захворювань гастродуоденальної та біліарної систем / Безрук Т.О., Волошин О.І., Федів О.І., Безрук В.В. - Чернівці: Медуніверситет, 2013. - 172 с.: 172 с.: Бібл.33.,  1 навчально-методичного посібника (Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену з професійно орієнтованих дисциплін “Крок - 2. Загальна лікарська підготовка. Частина друга. Київ: Медицина, 2005. - 404 с.) та 1 навчального посібника (Безрук В.В. Система крові та імунна система дитини: навчальний посібник [для студ. вищ. мед. навч. закл.] / Ю.М.Нечитайло, В.В.Безрук. - Чернівці: видавництво БДМУ, 2008. - 56с. (Затверджений Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України (№ 23-01-25/62 від 23.05.2008 р.). Гриф МОН України №1/11-6961 від 28.07.2010 р.). Співатор 5 патентів України, 1 нововведення, 4 раціоналізаторських пропозицій та 4 інформаційних листів.
    Дисципліни, що викладаються: «Пропедевтична педіатрія» та «Педіатрія»
    Володіння іноземними мовами вільно володію українською та російською мовами, англійською – читаю та перекладаю.
Comments