ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

    Досягнення високої ефективності впровадження сучасних технологій виходжування та лікування новонароджених можливо лише за умов постійного безперервного навчання лікарів різних спеціальностей, які працюють у напрямку перинатальної медицини.

    Підвищення якості підготовки спеціалістів в системі післядипломної освіти лікарів, які базуються  на  даних доказової медицини й сучасних рекомендаціях ВООЗ, дадуть змогу забезпечити ефективне впровадження сучасних перинатальних технологій в практику охорони здоров’я,  покращити рівень медичної допомоги новонародженим з тяжкою перинатальною патологією, у тому числі, з малою та дуже малою масою тіла, що сприятиме зниженню показників перинатальних втрат, попередженню зростання інвалідності з дитинства та покращенню демографічної ситуації в Україні.

    Перелік лікарських спеціальностей, для яких рекомендовано підвищення кваліфікації у межах післядипломної освіти з напрямку перинатальної медицини:
·        «неонатологія»,
·        «педіатрія»,
·        «дитяча неврологія»,
·        «дитяча хірургія»,
·        «дитяча анестезіологія»,
·        «акушерство та гінекологія»,
·        «анестезіологія»
·        «загальна практика-сімейна медицина»
·        інші.

З 2013 року на кафедрі педіатрії, неонатології та перинатальної медицини БДМУ відкрито:
- інтернатуру зі спеціальності «Неонатологія»
- передатестаційний цикл навчання (стажування) лікарів за спеціальністю «Неонатологія»
- спеціалізація з фаху "Неонатологія"

Для входу в систему необхідні логін і пароль.

 Відповідальна за проведення циклів: д.м.н., професор Годованець Юлія Дмитрівна

Контактний  телефон: 050-6189959

E-mail: yul-godovanets@yandex.ru
ĉ
Годованець Олексій Сергійович (БДМУ, Чернівці),
12 вер. 2016 р., 00:33
ĉ
Годованець Олексій Сергійович (БДМУ, Чернівці),
4 вер. 2017 р., 03:59
ĉ
Годованець Олексій Сергійович (БДМУ, Чернівці),
12 вер. 2019 р., 03:43
ĉ
Годованець Олексій Сергійович (БДМУ, Чернівці),
2 лют. 2016 р., 16:08
ĉ
Годованець Олексій Сергійович (БДМУ, Чернівці),
11 вер. 2018 р., 01:47
Comments