Формування валеологічної концепції та нормативно-стандартної бази визначення стану здоров’я дітей


Особливості морфофункціонального стану системи кровообігу у дітей, скринінгові методи його оцінки, фактори  ризику формування серцево-судинної патології