За роботу студентського наукового гуртка кафедри відповідає  асистент кафедри Міхєєва Тетяна Миколіївна

        Студентський науковий гурток кафедри функціонує згідно плану роботи, який затверджується на початку навчального року.
        На сьогоднішній день на кафедрі педіатрії, неонатології та перинатальної медицини виконуються наукові дослідження за наступними напрямками:
1. Сучасні принципи та організація природного вигодовування дітей грудного віку–: завідувач   кафедри, д.мед.н., професор Нечитайло Ю.М.,

2. Затримка внутрішньоутробного розвитку дітей. Особливості адаптації у новонароджених із ЗВУР проф. Годованець Ю.Д.зав. неврологічного відділеня КМУ "МДКЛ"ас. Мігалчан А.Б.

3. Сучасні методи дослідження нервової системи у дітей доц. Ковтюк Н.І., ас. Міхєєва Т.М

4. Сучасні підходи до оцінки показників  фізичного розвитку дітей та його порушення .доц. Безрук В.В., доц.Годованець О.С..

5. Сучасні скринінгові методи оцінки стану серцево-судинної системи у дітей.доц. Буряк О.Г.  доц.Годованець О.С.

6. Актуальні питання клініки та діагностики захворювань травної системи у дітей .доц.  Нечитайло Д.Ю.; ас.Міхєєва Т.М.

7. Скринінгові методи оцінки показників психомоторного розвиток дітей.

доц.кафедри Попелюк Н.О.; 

   Впродовж 2017-2018 н.р. на засіданнях кафедри систематично розглядались питання щодо роботи студентського наукового гуртка кафедри (протоколи № 11 від 28.10.2017 р.,     № 13 від 9.12.2017 р.). 

    Впродовж 2015-2016 н.р. спільно із студентами-гуртківцями було опубліковано 7 наукових праць. 
          У всеукраїнських науково-практичних конференціях приймали участь 7 студентів.   У роботі студентського наукового гуртка кафедри впродовж 2015-2016 н.р. приймали активну участь наступні студенти:
Вріщ О.М 18-група
Янішевська А.О. 18-група
Олійник М.В. 18-група
Телішевська Н.З 3-група

    У 2015/2016н.р. у студентському науковому гуртку кафедри приймали участь 17 студентів-гуртківців.