КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

лекцій з пропедевтичної педіатрії для студентів 3-го курсу

спеціальність «Лікувальна справа», «Педіатрія» на весняний семестр 2016/2017 навчального року

Тема лекції

Лекційний потік

 

Л1

Л2

Л3

Л4

Лін1

Лін 2

Лін

Л пед.

Лектор / дублер

9

Морфологічні і функціональні особливості шкіри її похідних та підшкірної клітковини у дітей. Анатомо-фізіологічні особливості кістково-м’язової системи. Семіотика уражень.

 

17.02

06.02

08.02

08.02

10.02

 

 

доц. Попелюк Н.О./

проф. Нечитайло Ю.М.

10

Анатомо-фізіологічні особливості системи дихання у дітей. Методика клінічного обстеження. Семіотика уражень і основних захворювань органів дихання у дітей.

15.02

03.03

20.02

22.02

22.02

24.02

07.02

07.02

доц.Буряк О.Г./

доц. Попелюк Н.О.

11

Анатомо-фізіологічні особливості серця і судин у дитячому віці. Методика клінічного обстеження. Семіотика ураження.

01.03

17.03

06.03

22.03

22.03

10.03

21.02

21.02

доц. Попелюк Н.О.

/доц. Безрук В.В. 

12

Вікові анатомо-фізіологічні особливості системи травлення у дітей. Семіотика уражень органів травлення та основних захворювань. Синдром “гострого живота”. 

15.03

31.03

20.03

05.04

05.04

24.03

07.03

07.03

доц. Нечитайло Д.Ю.

/доц. Буряк О.Г.

13

Анатомо-фізіологічні особливості органів сечової системи у дитячому віці. Семіотика найбільш поширених захворювань сечової системи у дітей. Семіотика мікроскопічних змін сечового осаду.

29.03

14.04

03.04

19.04

19.04

07.04

21.03

21.03

доц. Безрук В.В./

доц. Нечитайло Д.Ю.

14

Анатомо-фізіологічні особливості ендокринної системи у дітей. Семіотика синдромів гіпер- і гіпофункції окремих ендокринних залоз та захворювань ендокринної системи у дітей.

12.04

28.04

15.05

03.05

03.05

21.04

04.04

04.04

проф. Нечитайло Ю.М. /

доц. Ковтюк Н.І.

15

Особливості системи крові у дітей різних вікових груп. Імунна система та особливості її функціонування у дітей. Поняття про імунодефіцити, класифікація та семіотика імунодефіцитних станів.

26.04

12.05

29.05

17.05

17.05

05.05

18.04

18.04

доц. Безрук В.В./

доц. Нечитайло Д.Ю.

 

 

Завідувач кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини

д.мед.н., професор                                                                                                                   Нечитайло Ю.М.