КАФЕДРА ПЕДІАТРІЇ, НЕОНАТОЛОГІЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ 
ВИЩОГО ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ УКРАЇНИ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України
(м.Чернівці, Україна)Кафедра педіатрії, неонатології та перинатальної медицини організована 25 січня 1995 року, у зв’язку з переходом на нову навчальну програму, яка передбачала розширене впродовж 5 років вивчення студентами педіатричних дисциплін.  Першою назвою кафедри була кафедра дитячих хвороб №2. 
На початку роботи до складу кафедри увійшли 8 співробітників: завідувач кафедри, к.мед.н., доцент Нечитайло Ю.М., к.мед.н. Лоскутова І.Є., к.мед.н. Каланча Р.І., к.мед.н. Сорокман Т.В., асистенти: Тимощук В.В., Макарова О.В., Мельничук Л.В., Попелюк Н.О. На кафедрі викладалися  дисципліни: пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за здоровими та хворими дітьми, дитячі хвороби для студентів 6 курсу медичного факультету та 3-4 курсів медсестринського факультету, велася підготовка лікарів-інтернів. 
У зв’язку з реорганізацією та перейменуванням кафедри у 2000 році з новою назвою «Кафедра пропедевтики дитячих хвороб» відбулися певні зміни у штатному розкладі та у переліку дисциплін викладання. Склад кафедри поповнився новими  викладачами: к.мед.н. доцентом Фокіною С.Є., к.мед.н. доцентом Шкробанцем І.Д., к.мед.н. доцентом Ковтюк Н.І., к.мед.н. доцентом Безруком В.В., к.мед.н. доцентом Нечитайло Д.Ю., к.мед.н. Хільчевською В.С., к.мед.н. Стринадко М.М., к.мед.н. Буряком О.Г., к.мед.н. Годованець О.С.. На кафедрі з успіхом працювали асистенти-сумісники: Міхєєва Т.М., Сусак І.І., Долженко О.Г. та Мігалчан А.Б.
З вересня 2011 року у зв’язку з реорганізацією та введенням курсу післядипломної освіти фахівців з неонатології та перинатальної медицини, відбулося перейменування кафедри, яка отримала відповідну назву «Кафедра педіатрії, неонатології та перинатальної медицини». До складу кафедри увійшли д.м.н., професор Годованець Ю.Д. та викладачі неонатологи з вищою категорією: к.мед.н. А.Г.Бабінцева та Л.В.Агафонова (за сумісництвом). Склад кафедри на сьогодні налічує 11 викладачів та 2 лаборанти.

 

Склад кафедри педіатрії, неонатолоії та перинатальної медицини 2015 року
(1 рід – к.м.н., доцент Безрук В.В., д.м.н., професор Годованець Ю.Д., зав.кафедри д.м.н., професор Нечитайло Ю.М., к.м.н., доцент Попелюк Н.О., к.м.н., доцент Ковтюк Н.І.;
2 ряд – к.м.н., доцент Буряк О.Г., асистент Семань-Мінько І.С., к.м.н., доцент Нечитайло Д.Ю., асистент Войціховька С.В., асистент Міхеєва Т.М., к.м.н. Годованець О.С.)

З моменту заснування впродовж багатьох років кафедру очолює 
д.м.н., професор Нечитайло Юрій Миколайович. 

 
Ю.М.Нечитайло – д.м.н., професор, завідувач кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини Буковинського державного медичного університету

Ю.М.Нечитайло після закінчення у 1972 році з відзнакою Чернівецького медичного інституту працював практичним лікарем. Після закінчення у 1979 році  клінічної ординатури в Одеському національному медичному університеті  розпочав викладацьку діяльність на посаді асистента кафедри інфекційних хвороб Чернівецького медичного інституту, з 1980 року – асистента кафедри дитячих хвороб. Упродовж 1983-1986 рр. був у зарубіжному відрядженні - працював дитячим лікарем-інфекціоністом в госпіталі м.Біскра (Алжир). Проходив стажування в університеті штату Нью-Йорк м.Олбані (США), Карловому університеті м.Прага (Чехія), Оксфордському університеті (Великобританія), університеті м.Любек (Німеччина).
У 1989 році Ю.М.Нечитайло захистив кандидатську дисертацію на тему: «Застосування внутрішньолегеневого електрофорезу в комплексному лікуванні гострих вірусно-бактеріальних пневмоній у дітей», а у 1999 році - докторську дисертацію на тему: «Здоров’я дітей шкільного віку Буковини, нові підходи до його оцінки та профілактики захворювань», у 2001 році було присвоєно вчене звання професора.
Професор Нечитайло Ю.М. впродовж декількох років працював проректором з міжнародних зв’язків БДМУ. За його ініціативи у 2004 році було підписано угоду із освітянською організацією Індії, результатом чого у 2004 - 2005 рр. став  перший набір іноземних студентів з англійською мовою навчання в університеті. Угода, яку було заключено з Медичним університетом м.Любек (Німеччина) у 2005 році, відкрила можливості для щорічного стажування  у клініці цього закладу вітчизняних студентів. 
Завдяки вільному володінню трьома іноземними мовами (англійська, французька, польська) з 1987 по 1990 рік Ю.М.Нечитайло був включений до складу групи експертів ВООЗ при Міністерстві охорони здоров’я СРСР. Проходив стажування з епідеміології та медичної статистики на факультеті післядипломної освіти у відділі Охорони здоров’я університету штату Нью-Йорк у м.Олбан, США (1997 р.), з екології - у Карловому університеті м.Прага, Чехія (1997 р.), з педіатрії розвитку дітей - у Трініті коледжі Оксфордського університету (Великобританія, 2001 р.). Неодноразово приймав участь у медичному семінарі м.Зальцбург (Австрія, 2008 р.). 
Професор Нечитайло Ю.М. входить до складу керівних органів Асоціації педіатрів України та федерації педіатрів СНД. Член спеціалізованих вчених рад по захисту дисертаційних робіт з педіатрії Буковинського державного медичного університету та Тернопільського державного медичного університету. Член редакційних рад науково-практичних журналів «Environmental medicine» (м.Вроцлав, Польща), «Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології», «Педіатрія, акушерство та гінекологія» (м.Київ, Україна), «Клінічна та експериментальна патологія» (м.Чернівці, Україна). 
Знаними фахівцями, що пройшли професійне становлення на кафедрі є: д.м.н., професор Сорокман Т.В. – яка на даний час очолює кафедру педіатрії та медичної генетики, є деканом медичного факультету №4 БДМУ  та  д.м.н., професор  Шкробанець І.Д. – який впродовж багатьох років обіймав  посаду начальника Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації.
На даний час на кафедрі педіатрії, неонатології та перинатальної медицини викладаються дисципліни: «Пропедевтична педіатрія»: спеціальність – лікувальна справа, освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, кваліфікація – лікар; спеціальність – педіатрія, освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, кваліфікація – лікар-педіатр; «Пропедевтика педіатрії»: спеціальність – медична психологія, освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, кваліфікація – лікар-психолог; «Дитячі хвороби»: спеціальність – лікувальна справа, освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, кваліфікація – лікар.

  
                           

На лекції з педіатрії

У 2004 році кафедра залучилася до англомовного навчання студентів, а з 2007-2008 навчального року - перейшла до викладання дисциплін за вимогами Болонського процесу.
Співробітниками кафедри приділяється значна увага підготовці навчально-методичних матеріалів. За роки існування кафедри видано 1 підручник та 12 навчальних посібників, зокрема: «Невідкладна долікарська допомога дітям», «Органи дихання у дітей», «Серцево-судинна система у дітей», «Травна система у дітей», «Нутріціологія дитячого віку», «Робочі класифікації дитячих хвороб», «Гельмінтози у дітей» та інші. 
На кафедрі проводиться також післядипломна освіта лікарів з фаху «Неонатологія» в інтернатурі, на курсах спеціалізації та передатестаційному циклі. Здійснюється підвищення кваліфікації лікарів на циклах тематичного удосконалення, інформації та стажування, у тому числі, неонатологів, акушерів-гінекологів, педіатрів, дитячих хірургів, анестезіологів, лікарів загальної практики сімейної медицини та лікарів швидкої допомоги з напрямку перинатальної медицини в рамках міждисциплінарної інтеграції. 
На виконання основних положень Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 року №1849 «Про затвердження Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року та відповідних Наказів МОЗ України для удосконалення науково-методичного та консультативно-лікувального супроводу перинатальних центрів на базі кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини створено Навчально-практичний тренінговий центр сучасних технологій перинатальної медицини (Наказ по БДМУ № 12/0 від 4.12.2013 р.), керівник центру – д.мед.н., професор Годованець Ю.Д. 

 
Ю.Д.Годованець – д.м.н., професор, керівник Навчально-практичного тренінгового центру сучасних технологій перинатальної медицини
Ефективне впровадження сучасних технологій надання медичної допомоги новонародженим у критичному стані можливо лише за умови постійного безперервного навчання лікарів, які працюють у родопомічних та лікувально-профілактичних закладах всіх рівнів перинатальної допомоги, у тому числі, із застосуванням симуляційно-тренінгових технологій. На базі кафедри розпочато проведення стаціонарних та виїзних циклів тематичного удосконалення та симуляційних тренінгів для лікарів Чернівецької області та інших областей Західного регіону України. Організація безперервної медичної освіти має за мету ознайомлення лікарів неонатологів, акушерів-гінекологів та анестезіологів родопомічних закладів Західного регіону України зі світовими стандартами надання допомоги новонародженим, у тому числі, алгоритмом первинної реанімації та післяреанімаційної допомоги. Важливу роль відіграє підготовка лікарів перинатальної медицини в рамках міждисциплінарної інтеграції, залучення фахівців інших спеціальностей – педіатрів, неврологів, лікарів загальної практики-сімейної медицини та інших. Саме це надасть змогу забезпечити катамнестичне спостереження та реабілітацію дітей з перинатальною патологією, що спрямовано на відновлення здоров’я та повноцінної якості життя.
Виїзні симуляційні тренінги за період 2011-2014 рр. проведено в міських пологових будинках м.Чернівці, ЦРЛ Чернівецької області, а також для лікарів Тернопільської області на базі обласної дитячої лікарні м.Тернопіль.
 
                             

Симуляційний тренінг в обласній дитячій лікарні м.Тернопіль (2012 р.)

Наукова робота кафедри впродовж багатьох років спрямована на педіатрію розвитку, вивчення норм психо-фізичного, репродуктивного та біологічного розвитку дітей, особливості формування кісткової та серцево-судинної систем. За роки роботи розроблена скринінго-валеологічна методологія оцінки різних напрямків розвитку дітей, продовжується робота над формуванням нормативної бази соматометричних та психометричних показників для дітей різного віку Буковинського регіону. Значна увага на кафедрі приділяється науковим дослідженням з напряму неонатології, а саме, вивченню особливостей адаптації новонароджених груп перинатального ризику. За час роботи на кафедрі підготовлено та захищено 3 докторських дисертацій, 10 кандидатських дисертацій та 7 магістерських науково-кваліфікаційних робіт, продовжується виконання 3 кандидатських дисертації. 
Результати наукової роботи кафедри висвітлені у більше ніж 960 наукових працях, у т.ч., англомовних і франкомовних виданнях, випущено 2 компакт-диски. Видано 5 монографій, 2 методичних рекомендацій, 15 інформаційних листків; отримано 20 патентів на винаходи, 32 свідоцтва на рацпропозиції. У практику охорони здоров’я впроваджено 28 власних нових методів діагностики та лікування дітей. В практику охорони здоров’я ЛПЗ Чернівецької області та інших областей Україн впроваджено більше 20 власних нових методів діагностики та лікування дітей педіатричного та неонатологічного спрямування. З вересня 2011 року, спільно з Асоціацією неонатологів України, видається медичний науково-практичний журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» (Свідоцтво про державну реєстрацію від Державної реєстраційної служби України: Серія КВ №18106-6909Р від 02.09.2011 р.), який рішенням Атестаційної комісії Міністерства освіти, молоді та спорту України №893 від 04.07.2013 р. увійшов до Переліку наукових фахових видань України, рекомендованих для публікації результатів дисертаційних та науково-дослідних робіт. Проведено 8 наукових заходів: дві науково-практичних конференції та п’ять Міжнародних науково-практичних конференції „Здорова дитина” з 2000 по 2007 рр. присвячених питанням розвитку здорових дітей, харчування та вигодовування немовлят, 18 лютого 2011 році проведена інтернет-конференція з міжнародною участю „Здорова дитина”.
Проведено 2 науково-практичних конференції разом із фірмами „Нутріція” та „Гедеон Ріхтер” та п’ять Міжнародних науково-практичних конференції „Здорова дитина” з 2000 по 2007 рр. присвячених питанням розвитку здорових дітей, харчування та вигодовування немовлят.
9 вересня 2015 року на базі на базі Обласного Центру медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи проведено семінар – тренінг «Питання організації й проведення катамнестичного спостереження новонароджених груп ризику» для лікарів Чернівецької області та Західного регіону України. Захід організовано під егідою Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», Департаменту охорони здоров’я  та цивільного захисту населення Чернівецької облдержадміністрації, Управління охорони здоров’я  Чернівецької міської ради, ВГО «Асоціація неонатологів України», Обласного Центру медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи.
10-11 вересня 2015 року, згідно із затвердженим Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій 2015 року,  спільно з ВГО «Асоціація неонатологів України» проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Неонатологія, хірургія та перинтальна медицина: перспективи розвитку на інноваційні технології медичної допомоги новонародженим» 


  Президія науково-практичної конференції  «Неонатологія, хірургія та перинтальна медицина: перспективи розвитку на інноваційні технології медичної допомоги новонародженим»
10-11 вересня 2015 року
(м.Чернівці)
 
Учасники науково-практичної конференції
 
Доповідь завідувача науковим відділом перинатології Інституту Матері і Дитини к.м.н. Куртяну А.М. (м.Кишинев, Республіка Молдова)  
  Доповідь завідувача кафедри госпітальної педіатрії і неонатології Одеського державного медичного університету, д.м.н., професора  
Аряєва М.Л.

  Доповідь професора кафедри педіатрії та неонатології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, 
д.м.н., доцента Чуйко М.М.

  Доповідь провідного наукового співробітника ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», д.м.н., професора Батмана Ю.А..

  Виставка неонатального обладнання.
  Учасники конференції – лікарі неонатологи пологових будинків 
м. Чернівці 

Важливою складовою роботи кафедри є виховна робота серед студентів. Співробітники кафедри є кураторами академічних груп студентів; одним із напрямків учбового процесу є залучення студентів до наукової роботи – на кафедрі постійно працює студентський науковий гурток. На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів від 8 серпня 2007 року щорічно викладачами кафедри проводяться науково-дослідні роботи за участі студентів. Неодноразово студенти-гуртківці були призерами міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових форумів. Кращі студенти-гуртківці кафедри отримали направлення на наукову роботу й навчалися в магістратурі, клінічній ординатурі й аспірантурі (доц. Безрук В.В., доц. Нечитайло Д.Ю., доцент кафедри, к.мед.н. Буряк О.Г., ас., к.мед.н. Годованець О.С.) у подальшому ставши співробітниками кафедри.
Кафедра педіатрії, неонатології та перинатальної медицини плідно співпрацює із закордонними медичними навчальними закладами, зокрема з університетом м. Любек (Німеччина), 6-м медичним факультетом Карлового університету (м. Прага, Чехія), університетом м. Олбані (США). 
Завідувач кафедри, професор Нечитайло Ю.М. є членом The International Network on Children’s Health Environment and Safety – INCHES. Професор Годованець Ю.Д. є повноважним представником Департаменту медицини Ассоціації вчених і спеціалістів Грузії в Україні на період з 2009 р. по 2014 р.; член робочих груп національних експертів Українсько-Швейцарського Проекту «Перинатальне здоров´я» та національних експертів Проекту USAID «Здоров´я матері і дитини». Також професор Годованець Ю.Д. є відповідальною особою по виконанню умов договорів про співробітництво між БДМУ та Науково-дослідним центром охорони матері та дитини Міністерства охорони здоров’я республіки Вірменія, (м.Єреван, Республіка Вірменія) та Інститутом репродуктології Арчила Хомасурідзе (м.Тбілісі, Грузія).

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ КОНГРЕСАХ, СЕМІНАРАХ, ТА НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ
Співробітники кафедри постійно приймають участь у міжнародних конференціях, проходять стажування: 
доц. Нечитайло Д.Ю. «Семінар науковців по нейрофізіології дитячого віку» (м. Стари Сплави, 2006, Чехія); 
доц. Ковтюк Н.І. проходила стажування в неврологічній клініці м. Кляйненфурт (Австрія) по спеціальності дитяча неврологія; 
доц. Безрук В.В. приймав участь та виступив з доповіддю у XV Міжнародній конференції „Naraźenie dziecka na szkodliwe czynniki środowiskowe i społeczne” (м. Легніца, Польща, 2008 р.); 
проф. Годованець Ю.Д. учасник зарубіжних наукових форумів з неонатології та перинатальної медицини, зокрема: 
XXIX Международная медицинская научно - практическая школа - семинар «Бакуриани 2011 – Медицина III тисячелетия», 26 февраля - 6 марта 2011 года (г. Бакуриани, Грузия); 
Міжнародний семінар IPOKRATES «Neonatal Nutrition and Gastroenterology», 14 -16 червня 2011 року (м. Єрусалим, Ізраїль);
ХХХ юбилейная Международная медицинская школа-семинар «Медицина третьего тысячелетия» (г. Чакви, Грузия, 2011);
Міжнародний навчальний симпозіум з неонатології «Актуальні питання неонатології. Обмін досвідом Європа-Україна» (м. Баден-Баден, Німеччина, 2011); 
XXXI международная медицинская научно-практическая школа-конференция «Бакуриани 2012 – Медицина III тысячелетия» (Грузия); 
7-й Грузинско-Турецкий симпозиум по перинатологии Грузия, г. Батуми, (15-16 апреля, 2012 г.); 
Республиканская научно-практическая конференция с международным участием, посвящённая 5-летию АО «Национальный научный центр материнства и детства» «Актуальны вопросы материнства и детства» (Республика Казахстан, г. Астана, 2012); 
XXXII международная медицинская научно-практическая школа-конференция «Чакви 2012 – Медицина III тысячелетия» (Грузия);
XXXIII международная медицинская научно-практическая школа-конференция «БАКУРИАНИ 2013 – Медицина III тысячелетия» (Грузия); 
Міжнародна конференція «28-th International Workshop on Surfactant Replacement» (м. Гельсінкі, Фінляндія, 2013 р.); 
Конференція Міжнародної Асоціації неонатологів (м.Валенсія, Іспанія, 3-5 квітня 2014 року),
5-й Конгрес Європейської Академії Педіатричних Товариств (EAPS 2014) 17 - 21 жовтня 2014 року, м. Барселона, Іспанія
I Конгресі Європейських неонатальних товариств (1st Congress of joint European Neonatal Societies - jENS Budapest, September 16th-20th 2015).  
«Виїзна нарада Асоціації неонатологів України з перегляду клінічних протоколів по наданню медичної допомоги новонародженим» (м. Відень, Австрія, 2013 р.); «Виїзна нарада Асоціації неонатологів України з перегляду клінічних протоколів по наданню медичної допомоги новонародженим» (м. Созополь, Болгарія, 2013 р., 2014 р., 2015 р.)