Міжнародна науково-практична конференція

«Розвиток неонатології на сучасному етапі»

(м. Київ 7-9 листопада 2016 р.)

 

7-9 листопада 2016 року у м. Київ під егідою Фонду Віктора Пінчука відбулася міжнародна науково-практична конференція «Розвиток неонатології на сучасному етапі». Мета заходу - ознайомити українських неонатологів з новими світовими тенденціями у виходжуванні передчасно народжених дітей.

Конференція присвячена 10-річчю заснування Всеукраїнської мережі центрів допомоги новонародженим «Колиски надії». «Колиски Надії» – головна програма Фонду Віктора Пінчука в галузі охорони здоров’я, стратегічною метою якої є збереження життя та здоров’я кожної дитини, що народилась в Україні. Фонд розпочав реалізацію програми у червні 2006 року. З моменту її створення Фонд відкрив 32 центри «Колиски надії» у медичних закладах в 23 регіонах України, що були устатковані найсучаснішим медичним обладнанням для рятування та виходжування новонароджених, серед них - Центр «Колиски надії» ВІТН ОДКЛ м. Чернівці. Завдячуючи обладнанню центрів «Колиски надії» в Україні загалом було врятовано життя та здоров’я понад 35 500 дітей.

Особливістю програми «Колиски надії» є обов’язкове дотримання високих стандартів роботи центрів, що задаються завдяки залученню для консультаційної та експертної допомоги найкращих спеціалістів у даній галузі та постійному моніторингу закладів-учасників програми. Саме тому програма «Колиски Надії» передбачає відповідну професійну підготовку лікарів та медичного персоналу Центрів. В рамках програми регулярно проводяться тренінги, семінари, виїзні конференції за участю найкращих спеціалістів України, ближнього та дальнього зарубіжжя. Загалом за період своєї діяльності Фонд провів 28 освітніх заходів, у яких було охопилено понад 1 163 українських лікарів та медичних сестер.

На запрошення організаторів від Чернівецької області у науково-практичній конференції «Розвиток неонатології на сучасному етапі» (7-9 листопада 2016 р.) прийняли участь: професор кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини БДМУ, д.м.н., професор Годованець Ю.Д.; асистент кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини БДМУ, лікар-неонатолог ВІТН КМУ МКПБ №2, к.м.н. Бабінцева А.Г.; асистент кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини БДМУ, завідувач ВІТН КМУ МКПБ №2 Агафонова Л.В.; завідувач відділення неонатального догляду та лікування  КМУ МКПБ №1, позаштатний спеціаліст з питань невідкладної допомоги новонародженим Департаменту ОЗ Чернівецької ОДА Кошурба І.В., завідувач ВІТН ОДКЛ Ридколіс О.Є., лікарів ВІТН ОДКЛ Запотічна А.Ф.

         На конференції були представлені доповіді провідних неонатологів з Німеччини, Австрії, Великобританії, Франції, Швейцарії, Нідерландів, США. Зокрема, Джеффрі С. Гердес (США) доповів про сучасні підходи щодо менеджменту доношених новонароджених дітей з поліорганною невідповідністю, Аарон Хамвас (США) – аспекти лікування некротичного ентероколіту, Мартін Вальд (Австрія) – особливості ентерального та парентерального харчування у новонароджених, Крістоф Бюхрер (Німеччина) – лікування неонатального сепсису. Основна увага спікерів була присвячена питанням допомоги дітям з синдромом дихальних розладів, зокрема СРАР терапії та стратегії неінвазивної вентиляції (Даніель де Лука, Франція), малоінвазивної сурфактантної терапії (Мартін Вальд, Австрія), лікуванню легеневої гіпертензії (Квін Мок, Великобританія). Ббули розглянуті питання доцільності застосування амплітудно-інтегрованої електроенцефалографії для новонароджених з асфіксією (Віра Бернет-Геррманн, Швейцарія). Висвітлені позитивні результати впровадження системи індивідуального розвиваючого догляду (Нікк Коннеман, Нідерланди) та програми катамнестичного спостереження (Марша Гердес, США) у практику роботи неонатальних та педіатричних відділень. У межах конференції проведено майстер-клас по використанню маневру подовженого вдиху у пологовій залі (Ірина Кондратова та Валерія Ташкевич, Україна), а також представлені напрямки роботи Асоціації батьків передчасно народжених дітей в Україні (Олександра Балясна).

         У заключному слові д.м.н., професор Т.К.Знаменська, головний позаштатний спеціаліст з фаху «Неонатологія» МОЗ України, президент Асоціації неонатологів України зауважила: «Важливим аспектом реформування системи охорони здоров'я є стандартизація медичної допомоги. Зараз в Україні гострим є питання виходжування дітей, які народилися з низькою масою тіла, а також, новонароджених з перинатальною патологією. Тому дуже важливим є впровадження нових сучасних методів діагностики та лікування, впровадження системи катамнестичного спостереження та реабілітації, що дозволить попередити розвиток віддалених наслідків патології, зберегти якість життя пацієнтів, зменшити показники інвалідності та смертності».

Представлена на конференції наукова інформація та досвід надання допомоги новонародженим у провідних клініках світу є вельми корисним для впровадження у практичну неонатологію в Україні, потребує значної уваги з боку МОЗ, Департаменту ОЗ обласних та міських державних адміністрацій, головних лікарів родопомічних та ЛПЗ, завідувачів відділень та практичних лікарів неонатологів.

Матеріали, отримані у рамках даної конференції, є корисним вкладом щодо покращення тематики наукових програм та навчальних планів при викладанні дисципліни «Неонатологія» для лікарів-інтернів та лікарів-слухачів ФПО.

 

Відеозапис всіх доповідей буде опубліковано на сайтах Фонду Віктора Пінчука та ВГО «Асоціація неонатологів України» для широкого доступу та використання українськими лікарями.

 

Д.м.н., професор Годованець Ю.Д.

К.м.н. Бабінцева А.Г.

Позаштатний спеціаліст з питань невідкладної допомоги в неонатології Департаменту ОЗ Чернівецької ОДА Кошурба І.В.

Comments